Neven

List za decu NEVEN spada medju najstarije i najbolje časopise ovakve vrste ne samo u našoj zemlji već i u Evropi. Osnovao ga je 1880. veliki srpski pesnik za decu Jovan Jovanović Zmaj, a obnovio Miroslav Antić 1979.

NEVEN izlazi jednom mesečno kao dvobroj na 48 strana, u punom koloru. Cena primerka je 150 dinara.

NEVENOV prvenstveni zadatak je da kroz osmišljene rubrike iz svih oblasti stvaralaštva pravilnim usmeravanjem uticaja dečje štampe izgrađuje i afirmiše mlade ličnosti na informativnom, vaspitnom i rekreativnom planu.

NEVEN je jedan od osnivača međunarodnog festivala dece pesnika u Savinom Selu i suorganizator čitavog niza drugih akcija i manifestacija posvećenih najmlađima.

>>PRETPLATITE SE<<

ili

Čitajte online novi broj Nevena