USVOJEN UPPR

Dana 19.02.2018 usvojen je unapred pripremljeni Plan reorganizacije.

Zapisnik sa ročišta možete preuzeti ovde.