REŠENJE O PRENOSU KAPITALA NA ZAPOSLENE PREUZETO PRE ISTEKA ROKA

Povodom neistina koje se plasiraju, a tiču se preuzimanja Rešenja o prenosu kapitala na zaposlene, još jednom ukazujemo na to da je Nalog za preuzimanje Rešenja u Dnevniku zaprimljen dana 20.02.2017. godine i istim je direktoru ostavljen rok od 3 dana za njegovo preuzimanje. Direktor je ovo Rešenje preuzeo dana 22.02.2017. godine, dakle i pre ostavljenog roka nakon čega se odmah pristupilo upisu akcionara u Centralnom registru, čime su zaposleni i bivši zaposleni i zvanično postali vlasnici kapitala Dnevnika.
Kao dokaz ovih tvrdnji u prilogu se nalazi Dopis Ministarstva privrede na kome se jasno vidi datum njegovog prijema.
 

Preuzmite: Nalog za preuzimanje rešenja