USLUGE JAVNOG BELEŽNIKA O TROŠKU DNEVNIKA

Obaveštavamo sve akcionare „Dnevnika“ da ukoliko žele da overe formular za glasanje u odsustvu za sednicu Skupštine akcionara zakazanu za 02.10.2017.godine to mogu da učine bez naknade u kancelariji Javnog beležnika Siniše Sora u Novom Sadu, Avgusta Cesarca 17, radnim danima od 9 do 17 časova. Troškove overe ovog formulara snosiće „Dnevnik“ AD.