Povodom pisma osam akcionara ostalim akcionarima Dnevnika AD

Poštovani akcionari Dnevnika,

Pismo grupe koja nastupa u ime Udruženja „Akcionari Dnevnik“, a pečat im liči na Dnevnikov, deo je scenarija za preuzimanje i kako sami priznaju, likvidaciju Dnevnika AD. Oni osporavaju naš plan za spas Dnevnika UPPR i umesto njega obećavaju – likvidaciju. Serviraju vam i listić za glasanje kako bismo izabrali njihov Nadzorni odbor koji bi zatim vratio 76 – godišneg bivšeg direktora Jovana Smederevca – to je novo rukovodstvo o kojem nam pišu. Nema nijednog dokaza da bi to bilo u interesu nas akcionara.

Priča da bi na taj način akcionari brže unovčili svoje akcije treba samo da privuče glasove. Likvidacija i stečaj traju mnogo duže nego primena UPPR – a, a ne da donose više. Ta ideja, zajedno sa argumentacijom, prepisana je iz žalbe novosadskog Trgografa što verovatno zna samo prvopotpisani osnivač Udruženja Jovan Smederevac koji odavno posluje sa gazdom Slavkom Dragovićem.

Ne tražim da verujete meni. Pročitajte Trgografovu žalbu na našem sajtu www.dnevnik-ad.com, a zatim i moj zvaničan i sudu predat odgovor na žalbu.Na sajtu ćete naći i naš UPPR i videti kako njegovom primenom otklanjamo pretnju stečaja, a akcionarima ostavljamo na raspolaganje desetospratnicu na Bulevaru oslobođenja bez tereta (procenjena na oko 4 miliona evra) da njome raspolažu po svojoj volji, i sva izdanja.

Uslov je da nam Trgograf i Dragović ne obore UPPR pa vas podsećam na to šta taj nezadovoljni poverilac traži. On na menicu vrednu 24 miliona potražuje još i kamatu od 36 miliona koju mi osporavamo pred sudom. Traži i da priznamo i preuzmemo još 47 miliona dugova „Štamparije“ i „Novina i časopisa“ sve sa kamatama koje bi taj iznos najmanje udvostručile. To smo u celosti odbili. Mislim da treba da znate i sledeće:

 

Blanko menicu vrednu 24 miliona izdalo je Trgografu rukovodstvo Dnevnik Holdinga 21.07.2005. godine, pokrivajući dugove drugih pravnih lica za koje nije bilo odgovorno, u vreme kad ga je predvodio direktor Jovan Smederevac.

Smederevca su ubrzo smenili oni koji su ga i postavili, a novi direktor Dnevnik Holdinga pokušao je tužbom u Privrednom sudu u Novom Sadu Broj 1. P.2383/2010 da ospori menicu. Tužba je odbijena početkom 2012. godine nakon svedočenja Jovana Smederevca u korist Trgografa, a protiv Dnevnika.

Verujem da će, kad ovo saznaju, osnivači Udruženja još jednom razmisliti o tome da li bi smena Nadzornog odbora na Skupštini 02. oktobra bila mudar potez. Mislim da ne bi i zato ću svima koji me pitaju savetovati da po tačkama 2. i 6. dnevnog reda Skupštine akcionara glasaju protiv ili da budu uzdržani. Izneću još nekoliko razloga za takav stav.

Postojeći Nadzorni odbor, kao i Skupština akcionara sa predsednikom Milanom Radinim, su uz puno napora i bez ijednog dinara nadoknade:

1.     Uveli su Dnevnik AD u postupak pripreme UPPR – a, zaustavili stečaj i tako sačuvali imovinu akcionara znatno vredniju od dugova,

2.     Vrlo uporno i dosledno borili se i izborili za prenos ukupnog kapitala na radnike i besplatnu podelu akcija,

3.     Stali iza našeg zahteva za izmene Detaljnog urbanističkog plana centra Novog Sada koje su bitno povećale vrednost Štamparije i omogućuju da njenom prodajom vratimo sve dugove. Umesto stare i prazne zgrade nići će stambeno - poslovne višespratnice od oko 21.000 m2, podrum – garaža ispod celog placa, a kolski prilaz s Bulevara Grad nam je već napravio.

4.     I, najvažnije, suprostavili su se Agenciji za privatizaciju i odbili stečaj pre podele besplatnih akcija zaposlenim i bivšim zaposlenima koji na to imaju pravo.

Zašto takav Nadzorni odbor smenjivati pola godine pre isteka mandata i nadomak cilja da završi veliki posao u korist nas akcionara? Možda odgovor treba tražiti od Smederevca i Dragovića.

Akcionari i jesu vlasnici i u svakom trenutku treba da budu u toku sa aktivnostima Dnevnika. Uvek je moguće smeniti rukovodstvo i postaviti novo, ali moje mišljenje kao akcionara je da treba dati priliku da ovo rukovodstvo završi započet posao. Sprovođenjem UPPR-a dobija se prilika da se sačuva imovina firme, kula na Bulevaru oslobođenja bez tereta, i vrate svi dugovi do 31. decembra 2017. godine, a ne kako mala grupa insinuira da će vraćanje dugova trajati 18 meseci.... Mogu da zaključim da nisu pažljivo pročitali UPPR i da takav odnos nije u interesu nas akcionara.

Navodi da se troškovi prevaljuju na akcionare Dnevnika AD su čista propaganda. Svi troškovi su prikazani u UPPR i ništa nije sakriveno. Protekle dve godine neprestano radim na uvećavanju vrednosti imovine Dnevnika i pronalaženju načina da vratimo stare dugove čak i one koje je tadašnji direktor Jovan Smederevac priznao, iako nije morao, kao našu obavezu. I sporne  obaveze od 1,5 miliona eura prikazane su  u UPPR – u, ali je to potraživanje argumentovano osporeno od strane Dnevnik AD pred nadležnim Sudom.

I na kraju, navodima da će Sud i Tužilaštvo dati svoju reč  pokušali su da mene kao direktora i čoveka zaplaše. Ovo pismo je dokaz da u tome nisu uspeli, jer ja ne krijem ništa i trudim se da radim u interesu firme i nas akcionara.

 

Svetozar Karanović, akcionar i direktor Dnevnika AD

 

Dokumenti za preuzimanje: