Odložena vanredna sednica Skupštine akcionara

DNEVNIK AD NOVI SAD

N A D Z O R N I    O D B O R

Na osnovu člana 372. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 70. Statuta DNEVNIK AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST NOVI SAD, Nadzorni odbor je na sednici održanoj 07.02.2018. godine doneo sledeću:

O D L U K U

1.        Odlaže se vanredna sednica Skupštine akcionara Dnevnik akcionarsko društvo za novinsko-izdavačku delatnost Novi Sad , koja je bila sazvana za 19.02.2018. godine, sa početkom u 10 časova.

2.        Nova vanredna sednica sa istim dnevnim redom saziva se za 16.04.2018. godine sa početkom u 13 časovau Novom Sadu u Master centru na Novosadskom sajmu, Hajduk Veljkova 11.

3.        Primerak Odluke dostaviti preporučenom pošiljkom svim akcionarima i objaviti na sajtu Društva.

Obrazloženje

       Nadzorni odbor Društva je na sednici održanoj 15.11.2017. godine na zahtev pojedinih akcionara doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara za  19.02.2018. godine sa početkom u 10 časova.

     Takođe, Nadzorni odbor je na istoj sednici, a vodeći se načelima celishodnosti i štednje, redovnu sednicu Skupštine akcionara zakazao za isti dan odmah posle vanredne sednice.

   Kako su pojedini akcionari zahtevali odlaganje redovne sednice, ista je odložena Odlukom Nadzornog odbora od 28.12.2017. godine o čemu su akcionari odmah nakon sednice obavešteni pisanim putem.

 U međuvremenu je Privredni sud u Novom Sadu svojim Rešenjem Reo-14/2017 od 12.01.2018. godine doneo odluku o zakazivanju ročišta za glasanje o predlogu Unapred pripremljenog plana reorganizacije koji je Društvo podnelo ovom sudu, te isto zakazao za 19.02.2018. godine sa počekom u 9 časova.

   Obzirom da je smisao ovog Plana, kako smo vas već u ranijim dopisima i obaveštavali, da se izbegne stečaj, vrate nagomilani dugovi i u što većoj meri očuva kapital Društva pa samim tim i vrednost Vaših akcija, a imajući u vidu da se ročište koje je zakazano za 9 časova neće okončati do početka zakazane sednice, smatramo neophodnim njeno odlaganje. Ovo prvenstveno iz razloga što je na pomenutom ročištu neophodno prisustvo predstavnika Društva kako bi prisutnim poveriocima koji treba da glasaju za Planobrazložili posledice njegovog usvajanja na Dnevnik i na sve njegove poverioce.

 

  Takođe, postoji mogućnost da na tom ročištu poveroci ne usvoje Plan, u kom slučaju bi sud doneo odluku o odbijanju predloga za reorganizaciju, te bi odlučivao o predlogu za stečaj koji je ranije podnet sudu i istovremeno imenovao stečajnog upravnika Društva. U tom slučaju smatramo da bi, uz dužno poštovanje i uprkos naporima da zakazivanjem skupštine izađemo u susret zahtevima grupe akcionara, održavanje sednice Skupštine sa temom izbora nove uprave potpunosti izgubilo onaj smisao koji je imalo u vreme sazivanja.

 

        Uzevši u obzir sve navedeno,  smatramo  da je najcelishopdnija odluka da se vanredna sednica Skupštine akcionara odloži, te nova sazove za 16.04.2018. godine, kada će biti poznata odluka poverilaca o UPPR - u od koje suštinski zavisi i sudbina Društva.

 

Nadzorni odbor

predsednik

Srđan Vukmirović

                                                                                                    

Potpisanu odluku možete preuzeti ovde.