• DNEVNIK AD Novi Sad

  • 1

ODRŽANA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE DNEVNIK AD NOVI SAD

. .

Dana 21.06.2018. godine održana je redovna sednica skupštine akcionara Dnevnik AD Novi Sad. Ova sednica je imala konstitutivni karakter s obzirom da je ovo prva sednica nakon promene vlasničke strukture. Izabran je predsednik skupštine i usvojen poslovnik o radu. Sednica je protekla radno i donete su sve odluke u skladu sa zakonom koje su predviđene dnevnim redom. Na zahtev akcionara usklađen je i usvojen Statut Društva.
Zapisnik sa sednice može se preuzeti ovde.
 

IZDANJA

Nema slika
Nema slika
Nema slika
Nema slika